Burç Tarihleri ve Özellikleri - Burçlar 2021

Astrolojide burçlar 12'ye ayrılır. Yıl içerisinde aylara göre burç tarihleri de değişir. Bireylerin davranışları, düşünce biçimi gibi tüm özellikleri sahip olduğu burçlar ile açıklanabilir.

burç tarihleri ve özellikleri

Burçlar ve Tarihleri 2021

Her bir burç: Genel özellikleri, aşk ve ilişki hayatı, erkek ve kadın gibi ayrı başlıklarda detaylı anlatılmıştır. Aşağıdaki kutularda burç tarihi aralıklarına göz atın. Size uygun olana tıklayıp, burçların özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Burçlar ve Burç Tarihleri Değişti mi?

Kısa cevap: Hayır değişmedi.

İkinci yüzyılda matematik dahisi sayılan ve astrolojiyle ilgilenen Batlamyus sabit tropikal zodyak sistemini öne sürmüştür. Bu sisteme göre astrolojide bir yılın başlangıcı Güneş ilkbahar ekinoksuna geçince Mart 21 ile Koç burcunda başlar. Kısacası burç tarihleri mevsimlerle ilgili bir süreçtir. NASA veya astronomi ile yakından ilgili değildir.

Aslında 100'e yakın takımyıldızı vardır. Fakat astrologlar büyüklüğü ile doğru orantılı olarak sadece burçların 12'sini yorumlar. Elbette diğerlerini ilgi çekici bulup onların insan hayatındaki etkisini analiz etmek isteyen astrologlar da olabilir.

Batı astrolojisi sadece 12 burç ve tarihlerini dikkate alır. Bu sebeple 13. burç olarak dile getirilen yılan burcu gerçek değildir.

Nitelik ve Elementlerine Göre Burçlar ve Özellikleri

Bazı insanlar daha çok yeni işlere girişmek isterken, bazıları ise var olan işleri düzeltmek ve geliştirmek konularına odaklanır. Diğer insanlar ise sonuç odaklı yaklaşıp işleri bitirmeye heveslidirler.

burçlar ve özellikleri

Çalışma hayatında yöneticiler, organizasyonun geleceği ve gelecek hedeflerini belirlerken idareciler, var olan projeleri ve kaynakları kontrol altında tutarlar. Çalışanlar ise üretimi sonlandırıp, doğrudan müşterilerle iletişime geçerek diğer insanlarla paylaşırlar.

Tıpkı iş hayatında olduğu gibi aynı türden burçlar çoğunlukla birbirleriyle yarış içindedir. Özellikle aynı nitelik grubunda olan 4 burç da farklı elementler tarafından yönetildiği için (ateş, toprak, hava, su) birlikte geçinmek konusunda biraz zorlanabilirler.

Niteliklerine göre burç türleri: Öncü burçlar (Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak), sabit burçlar (Boğa, Aslan, Akrep, Kova) ve değişken burçlar (İkizler, Başak, Yay, Balık) olmak üzere üç gruba ayrılır.

Öncü Burçlar

Güneş her mevsimin ilk ayında Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burcundadır. Bu burçlar girişkenliği ve medeniyeti ileriye götürecek yenilikleri simgeler. Koç ilkbaharı, Yengeç yazı, Terazi sonbaharı ve Oğlak ise kışı başlatır.

Gerek bir aile kurmak, iş kurmak veya daha önce gitmediği coğrafyaları keşfetmek olsun, öncü burç yeni bir şeye başlayınca daha iyi hisseder. Bir bölgeyi sahiplenme duygusu da oldukça güçlüdür.

Koç için bu fiziksel bir alanı, Yengeç için aileyi veya evi, Terazi için evliliği, Oğlak için ise şirketini/işini sahiplenmek olabilir. Bu sebeple “benim” kelimesi öncü burçlarda oldukça yaygındır. Doğum haritanızda öncü burçların bulunduğu alanda daha girişken ve sahiplenici davranışlar sergilersiniz.

Öncü burçların üzerinde çalışması gereken eğilimlerden birisi bitiremeyeceği kadar çok işe başlamaktır. Her yeni girişimin çok fazla gözden geçirilecek, üzerinde çalışılacak ayrıntıları vardır.

Sabit Burçlar

Güneş her mevsimin ikinci ayında Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burcundadır. Bu burçlar her yenilikte ortaya çıkan istikrar ve düzen ihtiyacını simgeler. Boğa burcu kaynakları, özellikle fiziksel kaynakları (para, ev, yatırım gibi), Aslan yaratıcı fikirleri, Akrep ortak kaynakları (ortak hesap gibi), Kova ise grupları ve toplumu düzenler.

Sabit burçta doğanlar günlük işleri organize etme becerisinde de yeteneklidirler. Evrakları düzenle dosyaladıklarını, ofislerini ve evlerini düzenli tutmaya çalıştıklarını gözlemlersiniz.

Örneğin, iş yerinde öncü burç yeni bir hedef belirlediğinde meslektaşı sabit burçtaki kişiye güven duyar ve gözü arkada kalmaz. Sabit burç, yeni hedef için gereken kişileri işe alır ve kaynakları düzgün kullanarak bu kişilerin maaşlarını düzenli yatırır.

Sabit burcun üzerinde çalışması gereken eğilimleri; yeniliklere yeterince açık olmamak ve biraz dik başlılıktır. Yeni bir işe başlamaktan veya yeni yöntemler denemektense, var olan iş rutinlerini en verimli hale getirmek için çalışır. Bu sebeple, işteki sorumluluklarını değiştirmede ve diğer insanların bakış açılarını anlamakta sıkıntı yaşayabilir.

Değişken Burçlar

Güneş her mevsimin son ayında İkizler, Başak, Yay ve Balık burcundadır. Bu aylarda her mevsimin getirdiği işler sona ermek üzeredir ve gelecek planları yapılır. Değişken burç, yeni işlere başlamak veya organizasyon, idarecilik gibi işlerle çok ilgili değildir.

Bu burç grubu, sonuç ürünü ortaya koymada üstündür. Yeniliklere açık olan esnek yanı ve iş bitirme özelliği ile tanınır. İş arkadaşlarıyla beyin fırtınası yapmak, müşterilere ürün pazarlamak, makbuz ve satış ile uğraşmak, görüşme ayarlamak ve partiler düzenlemek bu burç grubunu mutlu eder.

Değişken burç grubu, dışarıdan güven vermeyen, yeni işlere girmekten uzak ve düzensiz görünebilir. Üniversitede bir bölümden mezun olacağınızı düşünün. Mezun olacağınız son ayda tüm mezuniyet evraklarıyla, finallerle, taşınmayla ve yeni iş aramayla uğraşacaksınız. Haliyle bu yoğunlukta belirsizlikler ortaya çıkabilir.

Bu kargaşadan dolayı eğer değişken burç bir kişinin doğum haritasında yoğun olarak bulunuyorsa, kişi bir işe veya ilişkiye kendini adamak istemeyebilir/ileriki yaşlarda adayabilir. Fakat, hayatında huzuru sağlamak için yaşadığı yerin kültür ve değerlerine ayak uydurmak için çalışabilir.

Elementlerine göre burç türleri: Ateş burçları (Koç, Aslan, Yay), toprak burçları (Boğa, Başak, Oğlak), hava burçları (İkizler, Terazi, Kova), su burçları (Yengeç, Akrep, Balık).

Ateş Burçları

Koç, Aslan ve Yay dinamik, tutkulu, güçlü liderlik becerisine sahip son derece sıcak burçlardır. Hevesli ve arkadaş canlısı özellikleriyle etraflarında vakit geçirmek size heyecan verir. Tıpkı ateş elementi gibi, ister insanları ısıtan ve yardımsever bir kişi olurlar isterse alev alıp yakıp yıkarlar.

ateş burçları

Ateş burcu insanı özgüveni yüksek ve dediğim dedik bir yapıdadır. Bir işi yaparken istediği gibi olmasını önemser. Yeterince ilgi görmediği veya canı sıkıldığında otoriter ve talepkar davranabilir. En iyi halinde ise özgüveni ve vizyonu ile içimizde yeni yerleri fethetmek için bize ilham verir.

Ateş burçları birbirlerini nasıl tamamlar?

 • Koç, öncü burç olarak ateşi yakar.
 • Aslan, sabit burç olarak ateşe göz kulak olur.
 • Yay, değişken burç olarak ateşi paylaşır.

Toprak Burçları

Boğa, Başak ve Oğlak pratik ve güvenilir bilinen burçlardır. Dünya’yı kaplayan toprak gibi insanların hayatını düzenler ve korurlar. Fakat heyelan ve depremler, kapalı alandaki ateş ve havayı tüketip suyun akışını engeller.

toprak burçları

Toprak burcu; düşünmek, hissetmek ve hayal etmek ile vakit kaybetmek yerine işi yapmayı tercih eder. Olumsuz özelliklerini ortaya çıkaran bir kişi; parayı çok önemseyen, hayal etmekten uzak ve değişime direnen davranışlar gösterebilir. En iyi halinde ise analiz eden, kaynakları pratik kullanan ve işleri başarıyla yöneten yanı ile hayallerini gerçekleştirir.

Toprak burçları birbirlerini nasıl tamamlar?

 • Boğa, sabit burç olarak kaynakları toplar ve organize eder.
 • Başak, değişken burç olarak kaynaklardan bir şeyler üretir.
 • Oğlak, öncü burç olarak kaynakları daha faydalı bir ürüne dönüştürür.

Hava Burçları

İkizler, Terazi, Kova sosyal ve iletişimi seven burçlardır. İkizler günlük insan ilişkisini, Terazi kendini ortaklığa adayan eşit bir ilişkiyi, Kova ise arkadaşlık ve grup ilişkilerini temsil eder.

hava burçları

Hava burçları hissetmekten ziyade düşünmeye odaklıdır. Tıpkı hava elementi gibi hava bilgi taşır, fikirlere tohum verir. Ama, ateşi söndürüp şiddetli toz fırtınasına veya suda tehlikeli dalgalara sebep olabilir.

Olumsuz özelliklerini ortaya çıkaran bir kişi zihninde yaşayıp insanların hislerine duyarsız kalabilir. En iyi halinde ise hayattaki ilişkileri ve bilgi akışını kolaylaştırıp güzelleştirir.

Hava burçları birbirlerini nasıl tamamlar?

 • İkizler, değişken burç olarak insanları birbiriyle tanıştırır, yeni arkadaşlıklar edinir.
 • Terazi, öncü burç olarak tanıdığı insanlara yaklaşıp bir iş arkadaşlığına girişir.
 • Kova, sabit burç olarak sahip olduğu ilişkileri daha da geliştirerek gruplar oluşturur.

Su Burçları

Yengeç, Akrep, Balık yüksek empati kurabilen ve duygusal olarak özel yetenekli burçlardır. Su, her şeyle karışır ve su burçları insanlarla güçlü bağlar kurabilir. Hassas, mahremiyeti önemseyen, duygu yüklü kişilerdir.

su burçları

Bir su burcu, canı kolay yandığı için güçlü bir savunma sistemi geliştirir. Onu gerçek anlamda tanımak ve güvenini kazanmak zaman alır.

Olumsuz özelliklerini ortaya çıkaran bir su burcu, objektif yanını kaybedip kendisini güçlü duvarlar arasına alır. İnsanların ona yaklaşması zorlaşır. En iyi halinde ise insanları besler, korur ve güçlü bağlar kurarak hayata anlam kazandırır.

Su burçları birbirlerini nasıl tamamlar?

 • Yengeç, öncü burç olarak sevdiğini koruyan bir sistem oluşturur.
 • Akrep, sabit burç olarak sevdiğini korur.
 • Balık, değişken burç olarak sevdiği insanı yeni insanlarla tanıştırır.

Natal Astroloji Nedir?

Natal “doğum ve doğumla ilgili konular” demektir. Natal astroloji ile herkese özel olan doğum haritasını kullanarak karakter analizi, kişinin hayatta yaşaması gereken deneyimler, aşması gereken sınavlar gibi konularda aydınlatıcı bilgiler elde ederiz.

Mavi gökyüzü ve dolunay

Ay Burcu ve Erkeklerde Duygusal Bağımlılık

Birçok yetişkin erkek, bir duygusal ilişkiye başlayınca tüm diğer ilişkilerini yavaş yavaş bırakmaya başlar. İlişkide bağımlılık artar...

Astrolojide Evler Neyi Temsil Eder?

astrolojide evler

Gezegenler ne olduğunu, burçlar nasıl olduğunu, evler ise nerede olduğunu gösterir.

Burç tarihleri ve özellikleri
 • Neslihan aslan dedi ki:

  mukemmel anlatım bayıldım

 • Aylin Kıyımcı dedi ki:

  MUHTEŞEM

 • Cuma Ökkeş Güneş dedi ki:

  Çok güzel olmuş eyvallah

 • >
  error:
  Copy link