Ay Düğümleri Nedir? Kuzey Ay Düğümü Nasıl Hesaplanır?

Ay düğümleri matematiksel olarak hesaplanmış olup, Ay’ın dünyanın çevresindeki yörüngesinin ekliptiği (Dünya’nın yörüngesinin geçtiği varsayılan düzlem) kestiği noktadır. Bu kesişim iki kere gerçekleşir. Biri Kuzeyi diğeri ise Güneyi temsil eder.

Siyah beyaz çizimde burçlar

Ay düğümleri kişinin genel hatlarıyla hayatta izleyeceği yolu ortaya çıkarır. Daha iyi ifade etmek gerekirse, insanın hayatta yaşaması gereken sınavların neler olduğunu açıklar.

Kuzey Ay düğümünün burcu, kişinin hayatla ilişkisindeki benimsemesi gereken karakteristik özellikleri, Kuzey Ay düğümünün evi ise bu sınavların hayatın çoğunlukla hangi alanında ortaya çıkacağını gösterir. Kişinin hayata getirdiği özellikleri ve güçlü olduğu alan ise Güney Ay düğümü burcu ve eviyle temsil edilir.​

Örnek: Kuzey Ay düğümünün burcu ikizlerde ve 11. evde olan bir kişiden bahsedelim. İkizlerde olması özet olarak bu kişinin hayatının ilk evresinde öğrendiği bilgileri ikinci evresinde diğer insanlara taşımaya hazır olacağını gösterir. 11. ev ise kişinin duygularını biraz daha arka plana alıp mantığa dayalı kararlara odaklanacağını ve egosal ihtiyaçlarını azaltıp hümanistik yaklaşımı benimseyeceğine işaret eder. Çok basit ve diğer gezegenleri gözetmeksizin yorumlamak gerekirse, kişi bilgileri başkalarına aktarırken kendisinden önce diğerlerini düşünmeyi öğrenecektir. Huzurlu olması için yardım kuruluşlarında çalışıp bilgi aktarabilir (öğretmenlik, liderlik). Olasılıklar kişinin doğum haritasındaki diğer gezegenlere bakınca oldukça daraltılabilir.

Güney ve Kuzey Ay düğümleri astrolojide birbirlerine zıt karakterlerdir. Kısacası, her kişi hayat serüveni boyunca Güney’den Kuzey Ay düğümüne hareket edip, Dünya’ya gelirken getirdiği özelliklerini geride bırakır ve bambaşka bir insan olarak hayatı sonlandırır.

Bu süreç hiç kimse için kolay değildir. Çünkü Güney Ay düğümünün özellikleri sizin en rahat olduğunuz kimliğinizdir. Ama hayat sizi o kimlikten çıkarıp bilmediğiniz ve kendinizi yabancı hissettiğiniz özelliklere doğru sürükler. Bu yüzden Astrolojiye göre hayatta herkesin sınavı vardır, kimse boş yere Dünya’ya gelmemiştir.

Eğer kişi astroloji ile yakından ilgili değilse, izlediği yolun doğru olduğunun bilincinde olmayabilir, olması gereken insan modeline karşı çıkarak önüne sunulan fırsatları reddedip kendi hayatını zorlaştırabilir. Bazı durumlarda ise kişiler astrolojik bilgiye sahip olmasa da dini inancı veya ¨hayırlısı¨ olduğunu düşünerek hayatı takdir edip şükreden davranışları sayesinde değişimi kolayca kabul ederler.

Ay düğümlerinin farkında olmak insanı güçlü bir birey yapar. Hayatta sizden beklenenlerin zorluğunun bilincinde olup ona hazırlanma fırsatı sunar. En önemlisi hayattaki ani dalgalanmalara karşı dayanıklı bir birey olarak kolayca sarsılmaz ve değişimi bilinçli bir şekilde kabul edersiniz.

Kuzey Ay Düğümü Hesaplama

Burç hesaplama aracını kullanmak için tıklayın veya aşağıda listelenmiş tarihlerden doğduğunuz tarih aralığını bularak Kuzey Ay düğümü burcunuzu öğrenin. Telefondan giriyorsanız, tarihleri geçince alt tarafta Kuzey Ay Düğümü renkli kutularından burcunuza tıklayın. Eğer bilgisayardan giriyorsanız sayfanın sağ tarafındaki kutulara tıklayın.

Kuzey Ay Düğümü Koç / Güney Ay Düğümü Terazi

Koç Kuzey Ay düğümünde hayata gelen kişi en basit düzeyde bireysel farkındalık üzerine çalışır. Terazi burcunun özellikleri olan kendisinden önce başkasını ön plana koyma ve işleri birisiyle birlikte yapma arzusu ön plandadır. Kişi, bireyselliğini fark edip hayatta bağımsız olmaya yönelik adımlar atmayı öğrenir.

Herhangi bir aktivite, iş veya hobiye dair bir adım atarken başkasından destek alma ihtiyacı ortaya çıkabilir. Özellikle doğum haritasında Kuzey Ay düğümü kolay bir konumdaysa (Örnek; az sayıda karşıt veya kare açı) 20'li yaşların başında kişinin tek başına kararlar alırken daha az endişe duyduğunu fark edersiniz. Aksi durumda ise kendi içinde daha çok irdelemesi gereken konular var demektir.

Kuzey Ay düğümü Koç

Koç Kuzey Ay düğümü, ideal romantik ilişki bulma konusunda bir arayış içine girebilir. Terazi'nin etkisiyle kişi, sağlıklı iletişim kurmanın, karşılaştığı insana karşılıklı saygı gösterme ve görme ihtiyacının bilincindedir. Fakat, Koç olarak Dünya'ya gelmesinin sebebi kişilere fazla taviz vermek ve ilişkilere bağımlılık gibi konularla ilgilidir.

Güney Ay düğümü Terazi'nin adalete verdiği önemden dolayı insanların ona adil yaklaşmasını bekler. Çoğunlukla zihnindeki beklentiye uymayan davranışları gözlemleyince duygusal olarak zarar görür.

Terazi'nin ana teması olan insan ilişkileri, kişinin bir ömür ilgileneceği alandır. Koç Kuzey Ay Düğümünde fark etmesi gereken, insan ilişkisinde iki temel basamak olduğudur. İlişki, insanın kendisinde başlar, sonra diğerlerine uzanır. Başkasıyla sağlıklı ilişkiler kurabilmesi için kendisini ve kendi ihtiyaçlarını iyi anlamayı başarması gerekir.

Kendisini anlamaya yönelik çaba sarf etmez ise sıradan iletişiminde dahi orta yolu bulmak için çok uğraşabilir. Fakat bazen kişiler, fazla taviz veren insandan yararlanmaya çalışır. Kendi değerinin farkında olup istek ve ihtiyaçlarını sesli bir şekilde dile getirene kadar duygusal ilişkilerinde hayal kırıklığına uğrayabilir.

Uzman olduğu kibar ve saygılı davranışlar ile can yakıcı gerçekleri gizleyebilir. Tartışma ve yüzleşmeyi engellemek için Terazi'nin başarılı olduğu alandaki aktiviteleri kullanır; estetik deneyimler, müzik, film, güzel giyinmek ve iletişimde gerçek duygular yerine diplomasi.

Terazi sebebiyle yoğun bulunan adalet algısı, mantık ve saygınlık gibi özellikler, sevmek ve sevilmeye dair samimi duyguları tüm sadeliği ile yaşamayı zorlaştırabilir. Bu sebeple, kendi duyguları ile yüzleşmek veya kendisini iyi anlamak zorunda kalmaz.

Fakat, bu çok uzun sürmez. Kişi ne kadar kendisi olmaktan kaçar ise hayatta önüne Koç'un özelliklerine aktive edecek birçok durum çıkartır. Çoğunlukla bu hediyeler, kişiye zorluk veya engel olarak görünebilir.

Özellikle 20’li yaşların sonuna doğru daha da güçlenen Kuzey Ay düğümünde Koç etkisiyle, ateşin, tutkunun ve gerektiğinde tüm resmiyeti bir kenara bırakıp sinirlenmenin normal olduğunu öğrenir.

Eğer kişi gelişimini en iyi şekilde ilerletmek istiyorsa, hayatında küçük riskler alıp maceralara atılmalı, o güvenilir olmayana dair korkma duygusuna adım atmalıdır.

Özetle, tüm diğer Kuzey düğümleri arasında kendisini en az incelemiş kişi Koç burcudur. Kişi hayatına dair önemli kararlar alırken başkasına daha az danışmayı öğrenme sürecindedir. Bunun için en iyi başlangıç şu soruyla olabilir: “Ben bu karar hakkında nasıl hissediyorum?“

Mavi gökyüzü ve dolunay

Ay Burcu ve Erkeklerde Duygusal Bağımlılık

Birçok yetişkin erkek, bir duygusal ilişkiye başlayınca tüm diğer ilişkilerini yavaş yavaş bırakmaya başlar. İlişkide bağımlılık artar...

"Geliştirilecek Nitelikler

 • Bağımsızlık
 • Kendinin farkında olmak
 • Cesaret
 • Yapıcı bencillik
 • Aşırıya kaçmadan başkalarına zaman ve taviz vermek."

"Geride Bırakılacak Eğilimler

 • Kendini başkalarının gözünden görmek
 • Erkek ya da kadın olarak saygın bir tutumla iyi bir insan olmak için çok çaba göstermek
 • Adalete normalden fazla bağlılık
 • Ortaklık gibi durumlara fazla bağlı olma"

Kuzey Ay Düğümü Boğa / Güney Ay Düğümü Akrep

Kuzey Ay düğümü Boğa’da olan kişi hayata üzücü olayların izleriyle birlikte gelir. Güney Ay düğümünde Akrep, kişinin değişime ve yenilenmeye dair olumsuz kalıntılara sahip olduğuna işaret eder. İnandığı değerleri (siyaset, din, spor vb.) veya uğruna çaba harcadığı işi gibi konularda değişme baskısı sona ermiştir.

Olumsuz kalıntılar ile hayata gelen Kuzey Ay düğümü Boğa, ona değişime dair tavsiyede bulunan bir kişiye savunma moduna geçebilir. Güneş, Ay ve yükselen burcunun etkisiyle kişinin vereceği tepkiler değişikliğe uğrar.

Örneğin yoğun Balık etkisinde kişi uzaklaşır, Akrep'te duygusal olarak manipüle edebilir, Terazi de ise diplomat gibi konuşur kendisini korur. Önemli olan elindeki tüm araçları kullanarak kendi istediği yolda kalmayı başarmasıdır.

Kuzey Ay Düğümü Boğa

Kuzey Ay düğümü Boğa, Akrep'in cinselliğe dair kalıntılarına sahip olabilir. Akrep burcunun bu konuda en düşük seviyesi, cinselliğin duygusal bir aktivite olduğunu ayırt edememesidir. Bu da Kuzey Ay düğümü Boğa'nın ilişkilerinde cinsel hazzı ön plana koymasına sebep olabilir. Bu şekilde bir yaklaşımın sürekliliği egosunu zedeler.

Akrep burcu, insanları çok iyi analiz edip altta kalan detayları ortaya çıkarabilir. Güney Ay düğümünde Akrep ise iletişim kurduğu birçok insanın gizli bir amacı olduğundan şüphe duyar. Bu tür bir yaklaşım küçük bir tartışmanın dahi büyümesine sebep olabilir.

Örneğin, bu kişinin sevgilisi evdeki işlere daha çok destek sunmasını isteyebilir. Fakat, insanların gizli amaçları olduğunu düşünmesi, değişime olan hassasiyet ile birleşince, küçük konuşma büyük bir tartışmaya dönüşebilir.

Kuzey Ay düğümü Boğa, yaşadığı sıkıntıların bir kısmının kendi davranışlarından kaynaklandığını öğrenme sürecindedir. Özellikle Akrep burcunun yoğun duygularını yavaş yavaş kontrol altına almayı başarınca, 30'lu yaşlara doğru ilişkilerinde daha ölçülü olmayı başarır.

"Ya hep ya hiç" bakış açısından uzaklaşıp, ortayı bulma becerisini biraz geliştirmek ona huzur getirir. Akrep'in kalıntılarından uzaklaşınca, kendi kişisel değerlerini oluşturarak onlara sağlıklı bir şekilde bağlanmayı öğrenir.

Kuzey Ay düğümü Boğa'nın Dünya'da var olan maddelerden keyif alıp rahatlığı bulmak için geldiğini söylemek doğru olur. Madde derken, örneğin arkadaşıyla ciddi bir sohbet yerine sıcak bir duş almak veya kısa bir uyku çekmek, yatak odasında duygu yoğunluğu olan bir ilişki yerine daha çok fiziksel temastan keyif alma odaklı olduğunu düşünün.

Hatta doğaya yaklaşmak için küçük şehirlerde yaşamak, hayvanlarla ve bitkilerle temas halinde olmak bu burç grubuna huzur getirir.

En önemli sınavlarından birisi kendi değerlerini insan ilişkileriye belirlemeye çalışmasıdır. Bu ilişki türü Akrep geçmişinden dolayı daha yoğun bir çeşittir: Duyguların ve düşüncelerin bir başkasıyla iç içe geçip kendisini o kişiyle bütün hissetme durumu.

Kuzey Ay düğümü Boğa, kendisini doygunluğa ulaştırıp eksiksiz hissettirecek insanı arama sürecine girişebilir. Belki 20’li yaşların başlarında o ruh ikizini bulduğunu düşünerek geçici bir mutluluk yaşar. Fakat çok geçmeden bir başkasıyla bu yogun bütünleşmenin ona huzur vermediğini fark eder.

Kuzey Ay düğümü Boğa, hayatı boyunca evrenin bolluk ve bereketle dolu olduğunu öğrenir. İsterse sıkı çalışarak birçok şeyi elde edebileceğine dair pozitif bir yaklaşım benimser. Öncelikle hayatta neye ihtiyacı olduğu ile ne istediği arasındaki ayrımı yapması gerekir. Bu sayede ihtiyaçları arasında sıkışmadan, kendi hayatına huzur getirmeyi başarır.

Mavi gökyüzü ve dolunay

Ay Burcu ve Erkeklerde Duygusal Bağımlılık

Birçok yetişkin erkek, bir duygusal ilişkiye başlayınca tüm diğer ilişkilerini yavaş yavaş bırakmaya başlar. İlişkide bağımlılık artar...

"Geliştirilecek Nitelikler

 • Sadakati ilişkilerde aramak ve kişiyle tamamen bütünleşmek yerine, kendi duygularına sadık kalmak
 • Kişisel değerlerin farkındalığı
 • Sabretmek
 • Hayattan 5 duyusunu kullanarak keyif almak
 • Affetmek"

"Geride Bırakılacak Eğilimler

 • Kendi işleri yerine başkasının işlerine fazla odaklanmak
 • Enerjisini başkasının gizli amaçlarını/psikolojilerini anlamaya çalışarak harcamak
 • Yargılama eğilimi
 • Hayatta kalma mücadelesi veriyormuş gibi bazen aşırı tepki göstermek
 • Hayatında rahatsız olduğu herhangi bir sorunu çözmek ve düzeltmek yerine komple ortadan kaldırmak"

Kuzey Ay Düğümü İkizler / Güney Ay Düğümü Yay

Hayatını bir macera olarak gören, Dünya'yı sırtındaki çantasıyla ve cebindeki haritasıyla gezmiş bambaşka insanlar görmüş, yepyeni kültürleri öğrenmiş bir gezgin düşünün. Bu kadar gezdikten sonra hayatın anlamını aramaya kendini adamış. Doğru dini/felsefeyi bularak kendisini o inancın sistemine koşulsuz bağlamış bir kişi.

En sonunda kalesine çekilip, halktan uzaklaşarak sorularına cevap bulmak için aydınlanmaya doğru yol almış. Bu kalıntılarla hayata gelen Güney Ay düğümü Yay, kendisini bir parça üstün gören tarafıyla mücadeleye girip doğru bildiği yanlışları irdeleyeceği bir hayat sürecindedir.

Kuzey Ay Düğümü İkizler

Kişiden kişiye göre değişse de yıllarını okumaya, doğrusunu bulmaya adamış her insanın yaşayabileceği sıkıntılar ile karşı karşıyadır. Düşünün ki kalıntılarında başkası tarafından sorgulanmadan her söylediği kabul edilmiş bir alışkanlık var; bir parça kibir, iletişimde yeterince dinlememek ve buna bağlı olarak iletişim problemleri ortaya çıkabilir.

Yay burcunun özgürlüğe verdiği önem sebebiyle, iletişim tabanlı sıcak ilişkiler kurmak konusunda pek bilgili değildir. Güney Ay düğümünde Yay, harekete geçip yeni bir şeylere başlamanın sözlerden daha değerli olduğunu düşünür. Şimdi ise Kuzey Ay düğümü İkizler ile sözlerin ve günlük konuşmaların değerini anlama sürecindedir.

Günlük konuşmada, Güney Ay düğümü Yay'ın birçok kez karşı tarafın söyleceği sözü tahmin ettiğini görürsünüz. Karşı taraf henüz ilk kelimeyi söylemişken, dinlemeden tüm cümleyi varsayabilir. Fakat çoğu zaman bu yanlış anlaşılma ile sonuçlanır. İşte burada Kuzey Ay düğümü İkizler devreye girer. İkizler burcunun en başarılı yanı konuları iki taraftan görebilme becerisidir.

Yay burcunun kalıntıları olan tek ve net bakış açısını azaltıp farklı fikirleri tanımayı ve onları benimsemeyi öğrenir.

Örneğin, başkasının ne söylemek istediğini tahmin etmek yerine soru sorarak anlamaya çalışabilir. Hatta zihninde konuların bir varsayım mı yoksa gerçek mi olduğunu anlamak için sormalıdır.

Soru sormaktan çekinebilir veya bu ona zor gelebilir. Konuştuğu kadar da karşı tarafı dinlerse sağlıklı iletişim kurmayı başarır. Özellikle 20’li yaşların başında iletişim problemi yoğun hissedilebilir, zaman içerisinde isterse İkizler sayesinde iletişimde büyük başarı elde eder.

Son olarak Kuzey Ay düğümü İkizler, Yay'dan dolayı zaman zaman maceraya atılıp özgürlüğü yeniden tatma ihtiyacı hisseder. Bu ihtiyacını ilişkisinde dürüstçe dile getirmesi fayda sağlar.

İletişimde kısmen yol almayı başardığı zaman, Yay burcunun büyük resmi görme becerisi devreye girer. İnsanların anlamakta zorlandığı konuları, Kuzey Ay düğümü İkizler ile doğru şekilde aktarmayı başarır. Öğrendiği tüm bilgileri aktarırken hayatında istediği huzuru elde eder.

Mavi gökyüzü ve dolunay

Ay Burcu ve Erkeklerde Duygusal Bağımlılık

Birçok yetişkin erkek, bir duygusal ilişkiye başlayınca tüm diğer ilişkilerini yavaş yavaş bırakmaya başlar. İlişkide bağımlılık artar...

"Geliştirilecek Nitelikler

 • İletişimde karşıdakini anlamaya yönelik sağlıklı merak duygusu
 • Kişiyi anlamak için sorular sormak
 • Tek yönlü bakış açısından uzaklaşıp birden fazla açıdan bakabilmek
 • Düşünceleri ifade ederken karşı tarafla tartışır gibi konuşmamak
 • Karar vermede önce neden-sonuç ilişkisine dair soru sorup anlamak
 • Dinlemek"

"Geride Bırakılacak Eğilimler

 • Haklı olduğundan fazla emin olmak
 • Yakın/samimi iletişimden uzak durmak
 • Başkasının ne söylediğini dinlemeden varsaymak
 • Gerçekleri incelemeden içgüdü ile hareket etmek
 • Kendi inanç/felsefi sistemine aykırı düşüncelere direnmek"

Kuzey Ay Düğümü Yengeç / Güney Ay Düğümü Oğlak

Kuzey Ay düğümü Yengeç, diğer insanlara göre hayata daha ciddi ve mantıklı bir yaklaşım sergiler. Daha önce acı veren gerçeklerle yüzleşip, duygularını kenara bırakmış ve sorumluluklarını yerine getirmiş bir insan olduğunu düşünün. Bu sorumluluklarla çoğunlukla yalnızken yüzleşmiştir.

Kuzey Ay düğümü Yengeç, yalnızlığa uyum sağlamanın derin izlerine sahiptir. Oğlak'ın etkisiyle kendisini başarılı ve saygıdeğer hisseder. Etrafındaki insanların ona neden yeterince saygı duymadığını anlamakta zorlanır.

Hatta bazısı, Güney Ay düğümü Oğlak'ın sosyal statü ihtiyacını gidermek için kendisinden daha çok kazanan veya daha iyi bir konuma sahip kişilerle vakit geçirir.

Kuzey Ay düğümü Yengeç

Oğlak özelliklerini bir tür imza gibi üzerinde taşıdığını görürsünüz; arkadaşları ona güven duyar, çocuklarının gelecekteki parasal/eğitimsel ihtiyaçlarını düşünen bir ebeveyndir. Sorumlulukları üzerine çeker ve her birini zorluklar yaşasa da tökezlemeden aşabilir.

Kuzey Ay düğümü Yengeç, 20'li yaşların başında, başarısız olduğu durumları kabul etmekte zorlanır. Bu tür anlarda duyguları derin yara alabilir. Kendisini yetersiz hissetmek ve durumla yüzleşmek yerine, duygusal çöküntü yaşamak daha kolaydır.

Sıkıntı yaşadığı zaman ona tavsiye vermek pek işe yaramaz. Güney Ay düğümü Oğlak, fikirlerine sadık kalıp tavsiye almaya direnebilir. Özellikle haritasında diğer burçlar da destekliyorsa, duygusal durumunun ona ait ve özel kalması gerektiğini düşünür.

Başarı ve sorumluluk duygusuyla dolu karakterinin getirdiği bazı eksikleri şimdi düzeltmek için çalışacaktır. Kuzey Ay düğümü Yengeç, kendi duygularıyla doğru şekilde iletişim kurup, insanlarla duygusal sıkıntılarını paylaşmayı öğrenir.

İnsanlarla problem yaşadığında, kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa karşıdakine de aynı şekilde davranması gerektiğini anlar. Bunun için empati kurma yeteneği yaşı ilerledikçe güçlenir. 30'lu yaşlara doğru Yengeç'e dair özellikler tamamen aktif hale gelir.

Kuzey Ay düğümü Yengeç, hata yaptığı zaman samimi bir şekilde özür dilemeyi öğrenir. Başkası ondan özür dilediğinde ise affeden olmayı başarırsa, bu ona huzur getirir.

Farklı terimlerle açıklamak gerekirse hayata biraz soğuk bir karakterle gelmiş, yaşı ilerledikçe ise daha sıcak ve içten bir insan olma yolunda olacaktır. Hatta orta yaşa doğru duygularıyla güçlü bağ kuracağı için çevresine sanki gençleşiyormuş hissi bırakır.

Özetle, Kuzey Ay düğümü Yengeç, zaman zaman duygularıyla doğru iletişim kuramadığı için güvensiz hisseder. Bu duyguları baskılamak yerine onları ortaya çıkarmak, başkalarının duygularını anlamaya çalışarak destek sunmak ona bu hayatta huzur ve mutluluk getirecektir.

Mavi gökyüzü ve dolunay

Ay Burcu ve Erkeklerde Duygusal Bağımlılık

Birçok yetişkin erkek, bir duygusal ilişkiye başlayınca tüm diğer ilişkilerini yavaş yavaş bırakmaya başlar. İlişkide bağımlılık artar...

"Geliştirilecek Nitelikler

 • Duyguları fark etmek
 • Empati
 • Başkasının duygularını dikkate alarak destek sunmak
 • Duyguları ve içsel güvensizlikleri dürüstçe dile getirmek
 • Alçakgönüllülük
 • Başkasının zayıf yanlarını ve değişen ruh hallerini yargılamadan anlamaya çalışıp kabul etmek"

"Geride Bırakılacak Eğilimler

 • Her şeyi ve herkesi kontrol etme ihtiyacı
 • Durumları tam olarak anlamadan yönetmeye çalışmak
 • Süreçte yapılması gerekenleri gözden kaçırıp, sadece hedefe odaklanmak
 • Yakın ikili ilişkilerde kişisel duygu ve korkuları saklamak
 • Başkasından saygı veya hayranlık kazanmayı amaç edinmek ve üzerine fazla yoğunlaşmak
 • Samimi ve doğru olan şeyi yapmak yerine herkes tarafından kabul gören davranışı yapmak
 • Bir şeyin önemli olması için zor olması gerektiğini düşünmek"

Kuzey Ay Düğümü Aslan / Güney Ay Düğümü Kova

Kuzey Ay düğümü Aslan, kişinin iradesiyle bir mücadelede olduğunu simgeler. Getirdiği özellikler arasında orijinal kişiliği ile gruplar arasında kendisini güçlü hissetmek varken, bu sefer işleri tek başına başarmayı öğrenme vaktidir.

Başkasının güvenilir desteğine ihtiyaç olmadan, kendi hayatının yönünü çizmede büyük rol almayı öğrenir. Örneğin stresli olduğu veya duygusal olarak kötü hissettiği zamanlarda neden arkadaşlarının -ihtiyaç duyduğu bu anda- onun yanında olmadığını düşünüp üzülebilir.

Kuzey Ay Düğümü Aslan

Yalnız kalmak, içindeki gücü keşfetmesi için adım atması gereken bir basamaktır. Kuzey Ay düğümü Aslan, içsel güvensizliğini aşmayı başarınca 30'lu yaşlara doğru güçlü liderlik becerisini ortaya çıkarır.

Etrafındaki insanlar, davranışlarını bazen anlamakta zorlanır. Güney Ay düğümü Kova'nın etkisiyle aldığı kararlar diğer insanların düşüncelerine ters gelebilir, genel kabul edilen davranışların dışında olabilir.

Bireysel farklılığı ile gurur duyduğu gözlenir. Fakat bunların birçoğu kalıntı olarak dile getirdiğimiz Kova ile ilgilidir.

Kova'nın getirmiş olduğu kendisini halktan yana sayan yanı ve kendisini herkes ile eşit görmesi güzel özelliklerdir. Fakat, toplumda herhangi bir konuda lider olması için kendisini daha değerli görmesi gerekebilir.

Kuzey Ay Düğümü Aslan, kişinin bu hayatta aktarması gereken doğru bilgilere sahip olduğunu gösterir. Birçok insan doğru bilgiye sahip olsa da ego sınavıyla karşı karşıya kalır. Güney Ay düğümü Kova ile kişi bunları çoktan aşmıştır.

Fakat doğru bilgiye sahip olmak ile onu doğru bir şekilde aktarmak farklı konulardır. Kuzey Ay düğümü Aslan, toplumda dikkat çekebilmesi için özgüven, ikna edici cümleler, güven veren dış görünüş gibi nitelikleri elde etmek için çalışmalıdır. İkna edici cümleler için bir aktör gibi rol yapmayı, politik konuşmayı öğrenmek fayda sağlar.

Güney Ay düğümü Kova'nın etkisiyle insanlığı iyileştirmeye yönelik amaca sahip olsa da bu hayatta bir parça olumlu bencillik Aslan'a yakışır. Hatta, kendisini ön plana koymaz ise etrafındaki insanlar ona ışık olup doğru yolu göstermek için çalışır.

Kuzey Ay düğümü Aslan, çocuklarla arasını samimi ve sıcak bir hale getirir. Hatta, sanata veya çocuklara dair uğraşlar ona huzur verir.

Özetle, kendi ayakları üzerinde durmayı iyi bilen Güney Ay düğümü Kova, çalıştığı alanda herkese fayda sağlayacak büyük değişimler getirmek için çalışır. Bu süreçte Aslan ile hem kendisini doğru ifade etmeyi öğrenir hem de Kova'nın getirdiği eşitlik ve adalete olan inanç ile isterse örnek bir lider olur. 

Mavi gökyüzü ve dolunay

Ay Burcu ve Erkeklerde Duygusal Bağımlılık

Birçok yetişkin erkek, bir duygusal ilişkiye başlayınca tüm diğer ilişkilerini yavaş yavaş bırakmaya başlar. İlişkide bağımlılık artar...

"Geliştirilecek Nitelikler

 • Kişisel arzu ve isteklere odaklanmak – bireysellik
 • Göz önünde olup, diğer insanların dikkatine çekmeye açık olmak
 • Özgüven
 • Hayattan zevk almak – eğlenmek
 • Başkasının çocuksu özelliklerini anlayıp, bağ kurmak
 • Hayatı bir oyun olarak görmek
 • Amaçlarını gerçekleştirmenin onun çabasına bağlı olduğunu fark etmek"

"Geride Bırakılacak Eğilimler

 • Duygusal durumlardan kendisini soyutlamak
 • Soğuk ve uzak durmak
 • Aşırı hayal kurmak
 • Eyleme geçmeden önce daha çok bilgi beklemek
 • Yüzleşmelerden kaçmak"

Kuzey Ay Düğümü Başak / Güney Ay Düğümü Balık

Güney Ay düğümü Balık, egosu diğer insanlara göre daha güçsüz bir şekilde Dünya'ya gelir. Hayata getirdiği kalıntılar arasında insanlara bağımlılık ve başarısız olunca kendisine acıma gibi davranışlar gözlenebilir.

Hayal gücü ve yeni şeyler üretme becerisi diğer insanlara göre daha yüksektir. Hatta zaman zaman insanların zihninden geçenleri okuyormuş gibi hisseder.

Fakat, kendisine acıma eğilimi ile adım attığı yeni bir işte başarısız olacağı hissine kapılabilir. Bu hayatta, egosal gücü arttırıp özgüveni geliştirmek üzerine çalışmalıdır. Fakat bu bir Aslan özgüveninden farklıdır.

Kuzey Ay düğümü Başak ile kişi, giriştiği işi en iyi şekilde yapmak için uğraşır. Detayları da önemseyerek çıkardığı ürün ile özgüveni artar.

Kuzey Ay Düğümü Başak

Kuzey Ay düğümü Başak için özgüveni geliştirmenin en iyi yolu, kısa ve uzun dönemli amaçlar belirlemekten geçer. Balık etkisiyle bazen odaklanmada sıkıntılar yaşar. Örneğin, üzerinde uğraşması gereken işler varken arkadaşının üzüntüsünü derinden paylaşıp enerjisini boşa harcayabilir.

Bir arkadaşının sıkıntısı, sempatiyi hak ederken, bir diğeri ise sadece hayal ürünü olabilir. Kuzey Ay düğümü Başak, Balık etkisini azaltarak hem kendisinin hem de arkadaşının üzüntüsünü doğru analiz etmeyi öğrenir.

Özellikle 30'lu yaşlara doğru zamanını verimli şekilde kullanmayı başarır. Gereksiz üzüntü yerine sorunu çözmek için harekete geçer.

Ay düğümleri 1-2 yıllık süreci kapsadığı için genellikle aynı yaşta olan sınıflarda tüm öğrencilerin Güney-Kuzey Ay burçları aynıdır. Örnek vermek gerekirse, Kuzey Ay düğümü Başak olan bir sınıfın üniversitede bir derste gerçekten çok zorlayan bir hocaya denk geldiğini düşünelim.

Hemen hemen bütün sınıf da bu dersten kalmış olsun. Sınav sonuçları sebebiyle, sınıfın bir üzüntü haline girip başarısız hissettiğini gözlemlersiniz. Önemli olan bu sorunun, hayatta küçük bir engel olduğunu ve kişiyi başarısız yapmadığını anlayabilme becerisini geliştirmektir.

İnsanların sıklıkla Kuzey Ay düğümü Başak'tan yardım istediği ve müsait olmasa da yardıma koştuğunu görürsünüz. Balık etkisini azaltarak gerektiğinde hayır diyebilmeyi ve kişi, Başak ile kendi ihtiyaçlarını ön plana koymayı öğrenir.

Kısaca, hayatını organize edip amaçlarını net bir şekilde çizmeye çalışmalıdır. Kuzey Ay düğümü Başak, yeni bir işe adım atmak için kendisini hiç hazır hissetmeyebilir. Balık etkisiyle zihni bazen bulanır, hayallere dalıp kendisini güçsüz hissedebilir.

Önemli olan, amacını belirlemesi ve zihnindeki endişeye rağmen kararlı kalmasıdır. Amacına doğru attığı ilk adımda ihtiyaç duyduğu özgüveni de bulacaktır.

Mavi gökyüzü ve dolunay

Ay Burcu ve Erkeklerde Duygusal Bağımlılık

Birçok yetişkin erkek, bir duygusal ilişkiye başlayınca tüm diğer ilişkilerini yavaş yavaş bırakmaya başlar. İlişkide bağımlılık artar...

"Geliştirilecek Nitelikler

 • Hazır hissetmese de işe girişmek
 • Hayatında rutinler oluşturmak
 • Deneyimlerle özgüven kazanmak
 • Ayrıntıları fark edip önemsemek
 • Analiz etmek, amaçlar oluşturmak ve olayları sınıflandırmak
 • Gerektiğinde hayır diyerek başkalarına destek sunmak"

"Geride Bırakılacak Eğilimler

 • Kendisine acımak, mağdur kişi rolünü oynamak
 • Plan yapmaktan kaçınmak
 • Gerçeklerden kaçmak
 • Başkasının sıkıntısına aşırı duyarlılık
 • Vazgeçmek"

Kuzey Ay Düğümü Terazi / Güney Ay Düğümü Koç

Güney Ay düğümünde Koç kişinin hayata gelirken getirdiği duyguların adrenalin dolu olduğunu gösterir. Duygusal yoğunluğa, çatışmaya ve strese dair konularda kendi gücünün farkında olduğu kalıntılarla hayata gelir.

Özgüven ve saygınlık hissiyle dolu kişiliği ile Kuzey Ay düğümü Terazi'yi kullanarak başkasına örnek olmak için buradadır. Terazi, kişinin egosuyla hareket etmesini azaltmak için destek sunar.

Koç'un egosu bir Aslan gibi ön planda olmak değildir. Deneyimsiz bir çocuk gibi "benim istediğim olsun" davranışına benzer.

Kuzey Ay Düğümü Terazi

"Önce ben" yaklaşımı iş ve arkadaş ilişkisinde can yakıcı deneyimler ortaya çıkarabilir. Kuzey Ay düğümü Terazi, hayatta biraz yavaşlayıp uzlaşmayı, başkasının düşüncesini daha çok dikkate almayı öğrenir.

Uzlaşmayı başarması için ise bir parça keskin görünen davranışlarını düzeltip kendi içinde denge kurmalıdır. Başlangıçta bu şekilde bir yaklaşım heyecansız ve değersiz görünebilir. Fakat, onun için gerçek mutluluğa giden yol insanlar ile ilişkisinden geçer.

Yüksek özgüven ile kişisel arzu ve isteklerini gerçekleştirmek isteyen güçlü bir yanı vardır. En büyük hayal kırıklığı, o arzu ve istekleri başkasının gerçekleştirdiğini görünce ortaya çıkar. Kuzey Ay düğümü Terazi, bu durumda şunu görmekte zorlanır:

Örneğin, bir kişi doğup büyüdüğü kentte hayatını sürdürmeye dair büyük planlar yapar. Ama, doğum haritasında yoğun Yay etkisinden dolayı farklı kültürleri görme ve ufkunu açma sınavı olabilir. Çok seyahat eden birisiyle evlenip uzak ülkelere gitmek zorunda kalır.

Kuzey Ay düğümü Terazi, bu arkadaşının yurtdışında paylaştığı fotoğrafları görerek üzülebilir. Önemli olan, kendi istek ve arzularının başkasında zorluk veya engel olarak görünebileceğini fark etmesidir.

Hayatta başkasından "alan" insan rolü yerine "veren" rolüne girmek zordur. Her adımında önce kendisini düşünerek adım atar. Hedefinin yarısında başkasını düşünmek ve ortaya yolu bulmak gibi Terazi'ye dair özelliklerle karşı karşıya kalır.

Güney Ay düğümü Koç, geride bırakılması gereken en zor kalıntılardan biridir. Kişi, hayatta mutluluğu yakalamak için kendi isteklerini yeniden değerlendirmelidir. Bu sayede, aslında her istek ve arzusunda hep başka insanlar da olduğunu fark eder.

Diğer insanların ihtiyaç ve arzularına hassasiyet göstermeyi başarınca, hayat sınavı olan özverili olmayı başarır.

Mavi gökyüzü ve dolunay

Ay Burcu ve Erkeklerde Duygusal Bağımlılık

Birçok yetişkin erkek, bir duygusal ilişkiye başlayınca tüm diğer ilişkilerini yavaş yavaş bırakmaya başlar. İlişkide bağımlılık artar...

"Geliştirilecek Nitelikler

 • İş birliği/uzlaşma
 • İkili ilişkilerde diğer insana doğru üslup ile yaklaşmak/diplomasi
 • Özverili olmak, karşılık beklemeden destek sunmak
 • İlişkilerde iki tarafında kazançlı çıktığı işler yapmak
 • Paylaşmak
 • Başkasının gözünden detayları görmek"

"Geride Bırakılacak Eğilimler

 • Fevri davranmak
 • Sadece kendi ihtiyaçlarına odaklanmak
 • Ben-merkezcilik
 • Başkasının kendisi gibi olmasını beklemek
 • Uzlaşmaya direnmek
 • Başkası tarafından nasıl göründüğüne dikkat etmemek
 • Öfke patlamaları"

Kuzey Ay Düğümü Akrep / Güney Ay Düğümü Boğa

Güney Ay düğümünde Boğa burcu kişinin içgüdüleriyle iyi bir iletişimde olduğunu simgeler. Doğaya kendini yakın hisseden bir insan düşünün. Hayatta konfor, sıcaklık, sevgi ve yemek gibi konularla zihni dolu olan, tanıdık olanı tercih edip bilmediği veya beklemediği konulardan uzak duran bir kişi.

Genel özelliklere bakınca, Güney Ay düğümü Boğa'yı anlamak bir nebze diğer insanlara göre daha kolaydır. Elleriyle çalışma konusunda yetenekli olabilir. Özellikle bahçe, balıkçılık, toprak ve hayvanlara karşı doğal bir yakınlık hisseder.

Kuzey Ay Düğümü Akrep

Biraz genellersek, hayatındaki birçok şeyin tutarlı ve tahmin edilebilir olması için uğraşır. Hatta bu durum finansal konularda baskındır. Güney Ay düğümü Boğa, ekonomik özgürlüğü önemser. Fakat, zihnindeki para kazanma/biriktirme yöntemini değiştirmeye veya yeni olana adapte olmaya direnebilir.

Güney Ay düğümü Boğa, sahiplenme duygusunun kalıntılarını barındırır. Yoluna çıkan hemen hemen her şeyi sahiplenip biriktirmek, kendi yanında tutmak ister. Bu durum, ailesinde görüp öğrendiği bilgileri (din, siyaset, spor vb.) sorgulamadan benimsemesine sebep olur.

Bütün bu davranışlar, Kuzey Ay düğümü Akrep’in etkisine ne kadar ihtiyacı olduğunu gösterir. Kişi, Akrep ile yaşamın karmaşıklığını, zıtlığını ve kararsızlığını anlayacak bir hayat sınavıyla karşı karşıyadır. Bu psikolojik olarak bir basamak atlamaktır.

Kuzey Ay düğümü Akrep, içindeki karanlığa, değişmek isteyen tarafına yaklaşır. Akrep burcunun iki önemli alanında kendisini geliştirmesi gerekir; hayatta gücü elde etmek ve bir başkasıyla derin duygusal-cinsel bağ kurmak.

Akrep burcunun aradığı güç; sosyal statü veya para ile ilgili olabilir. Önemli olan kişinin bu amaçlara yönelirken kendisini değiştirmeye açık olmasıdır.

Kuzey Ay düğümü Akrep, bilinçaltındaki istek ve arzularını incelemeyi öğrenir. Bu istek ve arzularını gerçekleştirmek için Boğa'nın getirdiği kişisel disiplini kullanır. Bu süreçte kabul etmesi zor olan, kişinin 20'li yaştaki hedeflerinin ileriki yıllarda büyük değişimler göstermesidir.

Güney Ay düğümü Boğa ile kişi, materyal Dünya'yı çok iyi anlamıştır. Şimdi insanlarla iletişiminde sözlerin ötesinde beden dilini, kelimelerin altındaki saklı detayları incelemeyi öğrenir. Akrep'in getirdiği hediye, ilk bakışta fark edilmeyen ve gizli kalmış alanları keşfedip anlamaya yöneliktir.

Mavi gökyüzü ve dolunay

Ay Burcu ve Erkeklerde Duygusal Bağımlılık

Birçok yetişkin erkek, bir duygusal ilişkiye başlayınca tüm diğer ilişkilerini yavaş yavaş bırakmaya başlar. İlişkide bağımlılık artar...

"Geliştirilecek Nitelikler

 • Yapıcı değişimi kabul etmek
 • Fayda sağlamayan mal ve mülkü bırakmak
 • Bir şeylere sahip olmadan onlardan keyif almak
 • Başkasının desteğini kabul etmek (fikir, para, fırsatlar)
 • Başkasının istek, arzu ve ihtiyaçlarının farkında olmak
 • Başkasıyla birlikte iş yapmaya, güçleri birleştirmeye açık olmak"

"Geride Bırakılacak Eğilimler

 • Rahatlığa ve eski yöntemlere bağlılık
 • Sahiplenme ve biriktirme
 • İnatçılık
 • Kolay yol olmasına rağmen, tanıdık olduğu için zor yöntemleri seçmek
 • Başkasının düşünce ve tavsiyelerine direnmek"

Kuzey Ay Düğümü Yay / Güney Ay Düğümü İkizler

Güney Ay düğümü İkizler'in hayata getirdiği özellikler arasında pratik zeka, akıcı konuşma, hızlı tepki verebilme becerisi vardır. Fırsatları görür görmez yakalayacak hızlı reflekslere sahiptir. Dilbilgisi, kelime bilgisi kuvvetli, farklı dilleri öğrenmek isterse bu konuda yeteneklidir. Çünkü kişi, İkizler'in alanı olan iletişim konusunda diğer herkesten ileri bir konumdadır.

İkizler burcu, konulara farklı açılardan bakma ve isterse objektif kalma becerisine sahiptir. Güney Ay düğümü İkizler ise bu konuda bazı kalıntılara sahip olduğunu ve bu hayatta değişmesi gerektiğine işaret eder. Örneğin kişi, olayları farklı açılardan çok iyi gördüğü için karar vermekte zorlanır.

Eğer bir konuda iki seçenek de bir insana mantıklı gelirse kararsızlık ortaya çıkar. Kuzey Ay düğümü Yay ile o seçeneklerden birini seçmeyi ve kararına sadık kalmayı öğrenir. Özellikle 30'lu yaşlara doğru Yay burcu özelliklerinin aktive olması ile kişiye ateş burcu özgüveni gelir.

Kuzey Ay Düğümü Yay

20'li yaşların başında Güney Ay düğümü İkizler'in her tartışma ve topluluğa adapte olma becerisi vardır. Fakat, bu olumlu bir özellik değildir. Kendisini kabul ettirmek için bulunduğu organizasyonun fikirlerini benimser. Bir konuşma esnasında en ilgi çekici ve kabul edilen konu neyse onu savunabilir.

Özellikle Güney Ay düğümü İkizler, doğum haritasında sabit burçlara sahip değilse (Boğa, Aslan, Akrep, Kova) durum biraz zorlaşır. 30'lu yaşlara kadar kişi, sevdiği veya değer verdiği insanların etkisi altında kalıp yanlış kararlar verebilir.

Zihni çevik İkizler, iletişimde karşıdakini memnun etmek için beyaz yalanlar söyleyebilir. Sıkıntı, bu beyaz yalanlar sürekli hale gelince başlar. Birisiyle karşılaşınca önceden söylediği her şeyi hatırlamak zorundadır. Bu da gereksiz zihinsel aktivite ve enerji sarfına yol açar.

Kuzey Ay düğümü Yay, İkizler'i bu gibi davranışlardan kurtarıp özgür bırakmak için uğraşacaktır. Kişi, ne kadar İkizler'e dair davranışlara bağlı kalırsa hayatında da bir o kadar sıkıntı ve stres oluşabilir.

Örneğin, beyaz yalanlar söylüyorsa bunlar nihayetinde ortaya çıkmaya başlar. Çünkü Yay tarafı bu durumdan rahatsızdır. Kuzey Ay düğümü Yay, kendi kişisel görüşünü başkasını umursamadan dile getirmeyi öğretir.

Girdiği bir toplulukta kabul edilmek için uğraşmasına gerek kalmaz. Kuzey Ay düğümü Yay, düşüncelerini dile getirmeye ve kararlarına sadık kalmayı başarınca, onun bu yaklaşımına saygı duyan ve onu gerçek anlamda önemseyen arkadaşlar edinir.

Mavi gökyüzü ve dolunay

Ay Burcu ve Erkeklerde Duygusal Bağımlılık

Birçok yetişkin erkek, bir duygusal ilişkiye başlayınca tüm diğer ilişkilerini yavaş yavaş bırakmaya başlar. İlişkide bağımlılık artar...

"Geliştirilecek Nitelikler

 • Sezgilerine güvenmek
 • Sansürlemeden açık sözlü iletişim kurmak
 • Kendine güvenmek
 • Bazen yalnız ve doğayla vakit geçirmek
 • Dikkatli dinleyip insanların sözlerinin arkasındaki anlamı anlamak
 • Hayatında özgürlük ve yeni maceralara atılma duygusunu geliştirmek​"

"Geride Bırakılacak Eğilimler

 • Başkasının ne düşündüğünü tahmin etmeye çalışmak
 • Kararsızlık
 • Karar vermeden önce sürekli daha fazla bilgi öğrenmeye çalışmak
 • Kendi gerçeklerini değil, başkasının duymak istediğini söylemek
 • İçinden gelen düşünceyi mantıkla değersiz kılmak
 • Sabırsızlık, hemen cevap/çözüm istemek"

Kuzey Ay Düğümü Oğlak / Güney Ay Düğümü Yengeç

Kuzey Ay düğümü Oğlak, duygulardan önce doğru olmanın, dürüstlüğün ve çalışkanlığın hayattaki önemini öğrenecektir. Aşması gereken özellikleri arasında hayata pembe bakış açısı vardır.

Özellikle doğum haritasında su burcu yoğun haldeyse kişi, Güney Ay düğümü Yengeç ile hayatta görmek istediklerine odaklanır. Diğer önemli detayları yok sayabilir.

Bir anne veya babaya çocuklarının tehlikede olduğunu söylesek, bir anda hayatta her şey ikinci plana atar ve dikkat kesilirler. Hatta birçoğumuz bundan daha az önemseyen bir davranış görsek kendimizi eleştirebiliriz.

Çocukları korumak gibi bazı içgüdüler o kadar temeldir ki zihnimizin diğer önceliklerini aşıp en öne gelirler. Bu içgüdüler adalet ve ahlak sistemimizin temelinde de yer etmiştir.

Kuzey Ay Düğümü Oğlak

Aynı anne ve baba gibi kişinin içgüdüleri yoğun bir şekilde ev, aile ve savunmasız olanları korumaya yöneliktir. Güney Ay düğümü Yengeç, hayatının ilk çeyreğinde sorgulamadan güçlü bağları koruduğu değerli insanlara sahiptir.

Yengeç'in geride bırakması gereken kalıntılarıyla kişi, hayatındaki bu birkaç kişiye fazla odaklanabilir. Örneğin; anne, baba ve çocuk. Fakat bu duygusal yaklaşım, değer verdiği insanların hayattaki rolünü küçültür. Bir insanı sadece çocuk olduğu için sevmek kişinin beceri ve yeteneklerini görmekten alı koyar.

Kuzey Ay düğümü Oğlak ile o korunmasız gördüğü sevdiklerinin kendi ayakları üzerinde durabilecek güçte, farklı yetenekleri olduğunu öğrenir. Bu süreç kolay değildir. Korumacı yaklaştığı sevdiği bir kişi, bu yaklaşımından hoşnut olmadığını dile getirebilir.

Örneğin, Güney Ay düğümü Yengeç bir anne, oğlunun tek başına alması gereken kararlarda fazla üzerine düşerse tartışma çıkabilir. Annenin görmesi gereken, oğlu hata yapsa yere düşse bile ayağa kalkıp hayatına devam edebileceğidir. İnsan, hata yapmadan hayatta ilerleyemez.

Kuzey Ay düğümü Oğlak, özellikle 20'li yaşlarda hayatında sıkıntı yaşadığı zaman durumla yüzleşmek yerine ona yardım edecek insanlara koşabilir. Zaman içerisinde, duygusal olarak başkasından destek almak veya destek sunmak gibi davranışların ona huzur vermediğini öğrenir.

En büyük sınavlarından birisi zihninde yer etmiş anı veya insanları geride bırakmaktır. Hayatımıza bir insan girer bir başkası çıkar. Önemli olan bu döngü içerisinde geçmişi bırakıp bugüne bakmaktır. Kuzey Ay düğümü Oğlak ile 30'lu yaşlara doğru duygusal bağımsızlığın önemini fark edecektir.

Mavi gökyüzü ve dolunay

Ay Burcu ve Erkeklerde Duygusal Bağımlılık

Birçok yetişkin erkek, bir duygusal ilişkiye başlayınca tüm diğer ilişkilerini yavaş yavaş bırakmaya başlar. İlişkide bağımlılık artar...

"Geliştirilecek Nitelikler

 • Hayatının kontrolünü eline almak
 • Hayata bir yetişkin gözüyle bakma
 • Özsaygı
 • Amaçlara sahip olup onlara odaklı yaşamak
 • Problemlere mantıklı çözümlerle yaklaşmak
 • Geçmişi geride bırakmak"

"Geride Bırakılacak Eğilimler

 • Başkasına fazla bağlanmak
 • Durgunluğa yol açan güvensizlik duygusu
 • Geçmişi kullanarak şimdiyi ertelemek
 • Başkasını duygusal tepkilerle kontrol altında tutmak
 • Kişisel riske girmekten sakınmak
 • Evde yalnız çok zaman geçirmek"

Kuzey Ay Düğümü Kova / Güney Ay Düğümü Aslan

Kuzey Ay düğümü Kova, kişisel hayat ile insanlığa kendini adamak arasındaki çatışmayı simgeler. Aslan burcu; sosyal, eğlenceli ve kendisini bir parça özel gören tarafı ile tanınır. Güney Ay düğümü Aslan ise bu konuda temizlenmesi gereken bazı kalıntıların olduğuna işaret eder.

Aslan burcuna olumlu bencillik yakışırken, Güney Ay düğümü Aslan'da bu durum rahatsızlık verir. Kişi, hayat boyunca kişisel istek ve arzularını ikinci plana alıp insanlığa nasıl hizmet edeceğini öğrenme sürecindedir.

Kuzey Ay Düğümü Kova

Güney Ay düğümü Aslan, zihninde insanları çalıştığı mesleğe göre sınıflandırabilir. Bu duruma en güzel örnek, unuttuğu bir insan hakkında konuşurken kişiyi isminden değil de mesleğinden hatırladığını görmektir.

Mesleğine göre sınıflandırdığı bir grup insanın özel yanını göremeyebilir. Hayat sürecinde gözünde sıradan görünen kişilerin bile değerli olduğunu fark eder.

Kendisine diğer insanlara göre daha çok değer vermesi sebebiyle 20'li yaşların başında özel ve önemli insanların yanında bulmak ister. Aslında içinde Aslan burcunun sıcaklığı ve samimiyetini bulundurur. Önemli olan bunu yapıcı bir şekilde Kova alanında uygulamaktır.

Kuzey Ay düğümü Kova ile hayatta istek ve arzularını gerçekleştirirken diğer insanları da hesaba katmayı öğrenir. Örneğin, doğu görevini yapmak zorunda olan bir Güney Ay düğümü Aslan öğretmen, şartların zorluğundan normalden fazla yakınabilir.

Kişinin 30'lu yaşlara doğru öğreneceği yaşadığı zor koşullarda yalnız olmadığıdır. Çocukların kış aylarında zor şartlar altında okula geldiğini görmek Aslan'ın zihnini aydınlatır.

Seçme şansı olmayan çocukların yaşamını izler. Kuzey Ay düğümü Kova etkisi ile bu çocuklara destek sunmak, hayatlarını güzelleştirmek için bir organizasyona dahil olabilir.

Kuzey Ay düğümü Kova, özellikle 20'li yaşların başında evlenirse eşini kontrol eden davranışlar gösterebilir. Bu süreçte eşini önce arkadaş olarak görmeyi denemelidir. Arkadaş olarak gördüğü bir kişiye karşı güçlü Aslan yanı etkisiz kalır.

Aslan burcu hayata hep bir kılıf büyük gelir, bu değişim sürecinde içindeki çocuk güçlüdür. Eğer tüm dikkatini bir kişiye verirse, sıkıntılar ortaya çıkabilir. Bu sebeple, Kuzey Ay düğümü Kova evliliği bazen geç bulur. Eğer erken evlendiyse, dikkatini eşinden başka konulara (çocuk, hobi, iş vb.) yönlendirmesi eve huzur getirir.

Kuzey Ay düğümü Kova'nın mutluluğa ulaşma yolu, kendisini insanlık adına bir davaya adamaktan geçer. Örneğin, bilinmeyen hastalıklarla uğraşan bir doktor, yardımsever kuruluşta bir çalışan veya korunmaya muhtaç çocuklarla uğraşan bir araştırmacı olabilir.

Kuzey Ay Düğümü Kova’ya medeniyeti ileriye götürecek güçlü özellikler verilmiştir. Şimdi onun için halktan biri olma zamanı.

Mavi gökyüzü ve dolunay

Ay Burcu ve Erkeklerde Duygusal Bağımlılık

Birçok yetişkin erkek, bir duygusal ilişkiye başlayınca tüm diğer ilişkilerini yavaş yavaş bırakmaya başlar. İlişkide bağımlılık artar...

"Geliştirilecek Nitelikler

 • İnsanlarla arkadaş olmayı isteyip, onları tanımaya çalışmak
 • Kendi çıkarlarını ikinci plana alarak, bulunduğu grubun veya organizasyonun ortak çıkarları için kararlar almak
 • İnsanlık adına yapılan işleri yönetmeye istekli olmak
 • İnsanların eşit olduğunun farkında olmak
 • İnsanların mesleklerini umursamadan ne kadar özel olduklarının farkına varmak​"

"Geride Bırakılacak Eğilimler

 • Kişisel istekleri üzerinde ısrarlı olmak
 • İnatçılık
 • Dramatik eğilimler (İstekleri olmayınca ağlamak, yakıp yıkmak)
 • Başkasının önemli yanını görememek
 • Olaylara veya durumlara yoğun tutkuyla yaklaşım"

Kuzey Ay Düğümü Balık / Güney Ay Düğümü Başak

Astrolojide Başak burcu beceri, dikkat ve alçakgönüllü yanı ile tanınır. İnsanların yardımsever ve yetenekli asistanı gibidir.

Güney Ay düğümünde Başak, kişinin bu burcun rahatsız edici kalıntılarıyla hayata geldiğini gösterir. Örneğin mükemmellik, burcun temelinde yaşayan ulaşılması mümkün olmayan bir şeydir.

Güney Ay düğümü Başak, bazı konularda mükemmele ulaşma tuzağına düşebilir. Başaramadığında ise yetersiz hissedip kendisini veya etrafındaki insanları eleştirebilir.

Kuzey Ay Düğümü Balık

Çözmesi gereken bir başka özellik ise fazla analiz etme/çözümleme eğilimidir. Başak burcunun etkisi ile amaçların ince detaylarına çok zaman ayırabilir.

Bu bakış açısı, yaptığı işin genel görüntüsüne zarar verir. Detay ile çok uğraşmak bazen büyük resmi görmesini engeller. Kuzey Ay düğümü Balık etkisiyle, kendisini biraz rahatlatıp bakış açısını değiştirecek bir hayat serüvenindedir.

Hayatında düzensizlik veya kargaşa gördüğü zaman sorunları çözme ve düzen oluşturma eğilimi vardır. Güney Ay düğümü Başak, analitik becerisi ile tüm cevaplara sahip olduğunu düşünebilir.

Kuzey Ay düğümü Balık ile ulaşmaya çalıştığı mükemmellik tuzağı değerini kaybeder. Uğraştığı işlerde en iyisini yapmak istese de olası problemlere daha anlayışlı yaklaşmayı öğrenir.

Bazen işler istendik yönde gitmeyince, Başak burcu etkisi ile kişi endişelenebilir. Kuzey Ay düğümü Balık ile kendisini daha az yargılamayı ve hatalarda şefkat göstermeyi öğrenir.

Balık burcu, bilinçaltını da yönetir. Hayat bir çok kez karşısına mantıksal çözümlerin işe yaramadığı problemler çıkarır. Analiz edemediği bu durumlarda kendisine soracağı "İçimden gelen nedir? Mükemmel olmasa da doğru cevap ne olabilir?" gibi sorularla istediği cevaba ulaşabilir.

Güney Ay düğümü Başak, hayatında beklenmedik değişimlere direnmek yerine onları kabul etmeyi öğrenir. 20'li yaşların başında gün içerisinde yeterince saat olmadan yakındığı gözlenir.

Yaşı ilerledikçe hayattaki amaçlarını azaltıp onları gözünde daha ulaşılabilir ve daha az mükemmel yapar. Hayatta biraz yavaşladığında diğer insanların ona destek çıktığını, işlerin ne kadar kolay ve sorunlardan uzak ilerlediğini fark eder.

Mavi gökyüzü ve dolunay

Ay Burcu ve Erkeklerde Duygusal Bağımlılık

Birçok yetişkin erkek, bir duygusal ilişkiye başlayınca tüm diğer ilişkilerini yavaş yavaş bırakmaya başlar. İlişkide bağımlılık artar...

"Geliştirilecek Nitelikler

 • Özellikle kendisine yönelik yargılamayı azaltmak
 • Öz şefkat
 • Endişeyi azaltıp, oluruna bırakmak (Hayırlısı kelimesini içselleştirmek)
 • Yaptığı işlerde olumlu sonuçlara ulaşacağına güvenmek
 • Değişimi kabul etmek​​"

"Geride Bırakılacak Eğilimler

 • Fazla endişe
 • Fazla analiz (detaylı düşünme)
 • Kusursuz olmaya çalışmak
 • Eleştiren tepkiler vermek
 • Esnek olmamak, plana çok odaklanmak"
Siyah beyaz çizimde burçlar
 • Sümeyye dedi ki:

  Merhaba güneş burcum oğlak ay burcum yengeç kad oğlak yazınız tamamen beni anlatıyor şu an 30 yaşındayım 29 yaşında satürn döngüsüne dek geldi ve bildiğiniz gibi 2020 oğlak yengeç hattı tutulmalar da buna eklenince ruhun en karanlık gecesini geçirdim en dibe düştüm fakat bu bana ruhsal aydınlanma ve mucizeleri getirdi adeta 180 derece farklı görmeye başladım hayatı daha spirituel ve bütüncül o arada eskiden olan durumların birçoğunu sifalandirdim kad oğlak özelliklerini kazandim ancak gad yengecin hala bir çok özelliğini bırakamadım ay burcu yengeç etkisiyle diye düşünüyorum.
  Yazınız çok bilgilendirici ve bana uyuyor yazdığınız şeyler emeğinize sağlık sevgiler

 • İsimsiz dedi ki:

  Harika tam tamina ben.

 • Mehmet Aygün dedi ki:

  Teşekkürler

 • Hakan ÖZIŞIKLIOĞLU dedi ki:

  Mrb. Çok teşekürler çalışmalarınız için.
  Ben akrep burcuyum yukleselimde akrep. Kuzey ay düğümüm 5. Evde imiş.
  5. Evde olması meselesini nereden inceleyebilirim.

 • Ali dedi ki:

  Bilgilendirmeler için çok teşekkür ederim.

 • Neslihan dedi ki:

  Kad retroda iken nasil etkiler aliyoruz.

  • Natal Astroloji dedi ki:

   Neslihan hanım,

   KAD ve GAD daima retroda hareket eder. İncelediğim hiç bir haritada bunun dışında bir Ay düğümü görmedim. Farklı bir model kullanarak ay düğümlerini retrosuz hesapladıysanız, yorum yazarak bizimle paylaşabilirsiniz. Teşekkürler.

 • s dedi ki:

  Teşekkür ediyorum, yazınız için ve açılar, etkileri ve diğer çalışmalarınızı bizimle paylaşmanızı sabırla bekliyorum..

 • Hale dedi ki:

  Tekamul icin ; kada mi gitmeliyiz yoksa gada mi?

  • Natal Astroloji dedi ki:

   Merhaba Hale Hanım,

   Ay düğümlerinde bireyin kendisini bulup olması gereken kişiliği gerçekleştirmesi için KAD’a yönelmesi beklenir. GAD’ın olumsuz özelliklerini geride bırakıp KAD’ın olumlu yanları kabul edilerek denge sağlanır.

   ‘Tekamül’ kavramının da KAD ile ilişkili olduğunu varsayıyorum. Sorunuz için teşekkürler.

 • elif dedi ki:

  mesele burc değil ay düğümü yorumuymuş. bu kadar beni anlatan bir yorum olamaz.

 • Misafir okuyucu dedi ki:

  Bire bir tespitler…

  • Natal Astroloji dedi ki:

   Yazdıklarımın size uyduğunu fark edip bizimle paylaştığınız için teşekkürler!

 • meral dedi ki:

  Teşekkürler..

 • Saime nur dedi ki:

  Tek kelime ile harikaydı. Tam aradığım beni buldum. Teşekkür ederim

  • Natal Astroloji dedi ki:

   Ay düğümleri yazısı ile kendinizi daha iyi anlamanıza sevindim Saime Hanım! Teşekkürler.

 • >
  error:
  Copy link